THE LAYERED 14

THE LAYERED 14

Regular price 2,800,000 VND
Regular price Sale price 2,800,000 VND
Sale Sold out
Càng kính chất liệu B-titanium cùng cải tiến mới giúp giảm 15% trọng lượng so với bộ sưu tập tiền nhiệm, tăng độ thoải mái khi đeo.
Color
Càng kính chất liệu B-titanium cùng cải tiến mới giúp giảm 15% trọng lượng so với bộ sưu tập tiền nhiệm, tăng độ thoải mái khi đeo.
Chi Tiết Sản Phẩm SIZE GUIDE Chính Sách Đổi Trả Dịch Vụ Tròng View full details