THE SNORKEL SUNGLASSES - Bộ sưu tập được phát triển từ chi tiết kim loại ở tròng kính, lấy cảm hứng từ chiếc kính lặn biển đơn tròng.

THE CUT & THE CUT EDGE 23 SUNGLASSES - 04 thiết kế được xây dựng với định hướng tập trung vào sự hài hoà của tỷ lệ trên gương mặt và độ thoải mái. 

THE ASSEMBLED SUNGLASSES - Các thành phần của gọng kính được thiết kế một cách độc lập, sau đó ghép lại với nhau và chọn ra những kết hợp tốt nhất.