THE LAYERED SUNGLASSES - Hiệu ứng màu sắc và kỹ thuật xếp tầng acetate lấy ý tưởng từ các tác phẩm resin của nghệ sĩ đương đại Rachel Whiteread.

THE ASSEMBLED SUNGLASSES - Các thành phần của gọng kính được thiết kế một cách độc lập, sau đó ghép lại với nhau và chọn ra những kết hợp tốt nhất.

THE CUT SUNGLASSES - 06 thiết kế đầu tiên trong dòng sản phẩm signature tập trung vào hình khối, cấu trúc và kỹ thuật xử lý chất liệu độc đáo.