THE LAYERED 09

THE LAYERED 09

Regular price 2,800,000 VND
Regular price Sale price 2,800,000 VND
Sale Sold out

Càng kính chất liệu B-titanium cùng cải tiến mới giúp giảm 15% trọng lượng so với bộ sưu tập tiền nhiệm, tăng độ thoải mái khi đeo.

Color

Càng kính chất liệu B-titanium cùng cải tiến mới giúp giảm 15% trọng lượng so với bộ sưu tập tiền nhiệm, tăng độ thoải mái khi đeo.

Chi Tiết Sản Phẩm SIZE GUIDE Chính Sách Đổi Trả Dịch Vụ Tròng View full details