THE CUT 16 SUNGLASSES

THE CUT 16 SUNGLASSES

Regular price 3,250,000 VND
Regular price Sale price 3,250,000 VND
Sale Sold out

The Cut 16 Sunglasses vẫn giữ nguyên thiết kế hình chữ nhật flat-top, thêm ci tiến tròng râm và chi tiết kim loi nổi khối ti càng kính.

Color

The Cut 16 Sunglasses vẫn giữ nguyên thiết kế hình chữ nhật flat-top, thêm ci tiến tròng râm và chi tiết kim loi nổi khối ti càng kính.

Chi Tiết Sản Phẩm SIZE GUIDE Chính Sách Đổi Trả Dịch Vụ Tròng View full details