THE CUT 14 - 2024 VERSION

THE CUT 14 - 2024 VERSION

Regular price 2,750,000 VND
Regular price Sale price 2,750,000 VND
Sale Sold out

The Cut 14 phiên bản 2024 với tỷ lệ mới của tròng mắt và cầu mũi, mang lại sự cân đối và hài hoà hơn với khuôn mặt.

 

Color

The Cut 14 phiên bản 2024 với tỷ lệ mới của tròng mắt và cầu mũi, mang lại sự cân đối và hài hoà hơn với khuôn mặt.

 

Chi Tiết Sản Phẩm SIZE GUIDE Chính Sách Đổi Trả Dịch Vụ Tròng View full details