THE ASSEMBLED 11 SUNGLASSES

THE ASSEMBLED 11 SUNGLASSES

Regular price 3,400,000 VND
Regular price Sale price 3,400,000 VND
Sale Sold out

The Asssembled 11 Sunglasses được phát triển dựa trên dáng mắt cat-eye với khung gọng dày. Chi tiết kim loại nổi khối tại đuôi mặt gọng và càng kính cũng là điểm đặc biệt của thiết kế.

Color

The Asssembled 11 Sunglasses được phát triển dựa trên dáng mắt cat-eye với khung gọng dày. Chi tiết kim loại nổi khối tại đuôi mặt gọng và càng kính cũng là điểm đặc biệt của thiết kế.

Chi Tiết Sản Phẩm SIZE GUIDE Chính Sách Đổi Trả Dịch Vụ Tròng View full details