THE ASSEMBLED 03 - 2024 VERSION

THE ASSEMBLED 03 - 2024 VERSION

Regular price 2,100,000 VND
Regular price Sale price 2,100,000 VND
Sale Sold out

The Assembled với thiết kế khung gọng dày, cùng với cấu trúc ráp khối của trò chơi lắp ghép.

Color

The Assembled với thiết kế khung gọng dày, cùng với cấu trúc ráp khối của trò chơi lắp ghép.

Chi Tiết Sản Phẩm SIZE GUIDE Chính Sách Đổi Trả Dịch Vụ Tròng View full details