THE ASSEMBLED 03

2,100,000₫
The Assembled với thiết kế khung gọng dày, hiệu ứng raw-cut đặc trưng của SEESON, cùng với cấu trúc ráp khối của trò chơi lắp ghép
Color: HAVANA
TÌM CỬA HÀNG GẦN NHẤT

ABOUT

THE ASSEMBLED

The Assembled với thiết kế khung gọng dày, hiệu ứng raw-cut đặc trưng của SEESON, cùng với cấu trúc ráp khối của trò chơi lắp ghép.

DISCOVER MORE CODE