THE ASSEMBLED 02

THE ASSEMBLED 02

Regular price 2,100,000 VND
Regular price Sale price 2,100,000 VND
Sale Sold out
The Assembled với thiết kế khung gọng dày, hiệu ứng raw-cut đặc trưng của SEESON, cùng với cấu trúc ráp khối của trò chơi lắp ghép
Color
The Assembled với thiết kế khung gọng dày, hiệu ứng raw-cut đặc trưng của SEESON, cùng với cấu trúc ráp khối của trò chơi lắp ghép
Chi Tiết Sản Phẩm SIZE GUIDE Chính Sách Đổi Trả Dịch Vụ Tròng View full details