THE ASSEMBLED 09 - 2024 VERSION

THE ASSEMBLED 09 - 2024 VERSION

Giá thông thường 2,250,000 VND
Giá thông thường Giá bán 2,250,000 VND
Giảm giá Đã bán hết

Bộ sưu tập được tạo nên từ việc tái cấu trúc gọng kính. Các thành phần của gọng kính được ghép lại với nhau theo cách của một trò chơi lắp ghép.


Color
TÌM CỬA HÀNG GẦN NHẤT

Bộ sưu tập được tạo nên từ việc tái cấu trúc gọng kính. Các thành phần của gọng kính được ghép lại với nhau theo cách của một trò chơi lắp ghép.


Chi Tiết Sản Phẩm SIZE GUIDE Chính Sách Đổi Trả Dịch Vụ Tròng Xem toàn bộ chi tiết