TUYỂN DỤNG

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Mô tả công việc:
- Art directing: Phụ trách mỹ thuật cho các hình ảnh truyền thông của thương hiệu.
- Producing: Hỗ trợ Creative Director tổ chức thực hiện các dự án sản xuất hình ảnh, phối hợp cùng với talents khác
- Talent sourcing: Tìm kiếm talents phù hợp để phối hợp làm việc cho các dự án hình ảnh.
- Photoshoot executing: Lên ý tưởng, tổ chức và thực hiện sản xuất hình ảnh định kỳ cho các kênh truyền thông cùng in-house photographer.
- Visual content editing: Phối hợp với Social Media Team với tư cách Visual Content Editor, đảm bảo các sản phẩm truyền thông theo đúng với định hướng hình ảnh thương hiệu.
- Visual merchandising: Lên ý tưởng và thực hiện Visual Merchandise định kỳ cho các Flagship stores.

Yêu cầu:
- Đang theo học hoặc tốt nghiệp các trường mỹ thuật/ thời trang/ nhiếp ảnh.
- Có kinh nghiệm sản xuất hình ảnh thời trang.
- Kỹ năng tổ chức công việc tốt.
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
- Tiếng Anh trôi chảy.

Quyền lợi:
- Lương thưởng thoả thuận theo kính nghiệm và năng lực
- Một môi trường làm việc sáng tạo với nhiều thử nghiệm, tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp mảng Creative.

Cách thức ứng tuyển:
Gửi CV kèm Portfolio với tiêu đề [CREATIVE EXECUTIVE] - [HỌ VÀ TÊN] về địa chỉ hello@seeson.vn

Do số lượng đơn ứng tuyển lớn, SEESON sẽ chủ động liên lạc với ứng viên phù hợp.
Mọi thắc mắc vui lòng DM đến các kênh Social Media của SEESON.

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Mô tả công việc:
- Content creating: Sản xuất content cho các kênh Social Media của thương hiệu
- Social Media planning: Chịu trách nhiệm điều phối bài đăng cho các kênh social media
- Influencer relation: Lên kế hoạch hợp tác , làm việc trực tiếp với KOL.
- Phối hợp cùng Creative Director để duy trì định hướng hình ảnh thương hiệu trên các nền tảng truyền thông và website.

Yêu cầu:
- Cảm quan về layout hình ảnh tốt.
- Kỹ năng sử dụng AI, PTS mức cơ bản trở lên
- Kỹ năng tổ chức công việc tốt
- Tiếng Anh trôi chảy.

Quyền lợi:
- Lương thưởng thoả thuận theo kính nghiệm và năng lực
- Một môi trường làm việc sáng tạo với nhiều thử nghiệm, tạo điều kiện phát triển định hướng nghề nghiệp.

Cách thức ứng tuyển:
Gửi CV kèm Portfolio với tiêu đề [SOCIAL MEDIA COORDINATOR] - [HỌ VÀ TÊN] về địa chỉ hello@seeson.vn

Do số lượng đơn ứng tuyển lớn, SEESON sẽ chủ động liên lạc với ứng viên phù hợp.
Mọi thắc mắc vui lòng DM đến các kênh Social Media của SEESON.