THE LAYERED SUNGLASSES

Bộ sưu tập được xây dựng từ kỹ thuật xếp tầng acetate với hiệu ứng màu sắc lấy ý tưởng từ các tác phẩm resin của nghệ sĩ đương đại Rachel Whiteread.

BLACK-IRON color-1

THE LAYERED 01 SUNGLASSES
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,750,000₫
TRANSPARENT GREY-CRYSTAL color-1

THE LAYERED 03 SUNGLASSES
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,550,000₫
BLACK-LINEN color-1

THE LAYERED 04 SUNGLASSES
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,550,000₫

THE ASSEMBLED SUNGLASSES

Các thành phần của gọng kính được thiết kế một cách độc lập, sau đó ghép lại với nhau và chọn ra những kết hợp tốt nhất.

BLACK LINEN color-1

THE ASSEMBLED 01 SUNGLASSES
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,100,000₫
TRANSPARENT BEIGE LINEN color-1

THE ASSEMBLED 02 SUNGLASSES
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,100,000₫
BLACK MOSS GREEN color-1

THE ASSEMBLED 03 SUNGLASSES
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,100,000₫
DARK CYAN TINTED ENGLISH IVY color-1

THE ASSEMBLED 04 SUNGLASSES
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,100,000₫
BLACK IRON color-1

THE ASSEMBLED 05 SUNGLASSES
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,100,000₫
BLACK BROWN color-1
Out of stock

THE ASSEMBLED 06 SUNGLASSES
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,100,000₫
GREY THUDER BOLT color-1

THE ASSEMBLED 07 SUNGLASSES
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,100,000₫

THE CUT SUNGLASSES

6 thiết kế đầu tiên trong dòng sản phẩm signature tập trung vào hình khối, cấu trúc và kỹ thuật xử lý chất liệu độc đâó

BLACK-LINEN color-1

THE CUT 01 SUNGLASSES
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,450,000₫
BLACK-IRON color-1

THE CUT 02 SUNGLASSES
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,250,000₫
BLACK-MOSS GREEN color-1

THE CUT 03 SUNGLASSES
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,250,000₫
BLACK-LINEN color-1

THE CUT 04 SUNGLASSES
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,450,000₫
TRANSPARENT BEIGE-BROWN color-1

THE CUT 05 SUNGLASSES
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,250,000₫
BLACK SHINY-IRON color-1

THE CUT 06 SUNGLASSES
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,750,000₫

THE METAL

Thiết kế nguyên bản với cấu trúc tròng kính Organic, sản xuất từ kim loại cao cấp phủ ion chống kích ứng.

MATTE BLACK-IRON color-1

CLIP - ON
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

550,000₫
MATTE SILVER-GRASSHOPPER GREEN color-1

ERIC SUNGLASSES
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,500,000₫
MATTE BLACK-GREY color-1

MILANA
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,750,000₫
MATTE SILVER-BROWN color-1

ALESSIA
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,750,000₫
MATTE BLACK-GREY color-1

SIENA
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,750,000₫

THE COMBINATION SUNGLASSES

Hiệu ưng nhám thô cùng sự kết hợp giữa Cellulose Aceate và kim loại cao cấp chống kích ứng.

HOT FIRE-MOSS GREEN color-1

EDDIE SUNGLASSES
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

Từ 1,400,000₫

THE BASICS SUNGLASSES

Sự tính toán chi tiết tỷ lệ gọng kính, sản xuất từ Cellulose Acetate cao cấp, đa dạng kiểu dáng và lựa chọn màu tròng râm.

EARTH LAVA-IRON color-1

AMOR SUNGLASSES
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,300,000₫
WOOD GRADIENT-BROWN color-1

BEN SUNGLASSES
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,450,000₫