Skip to product information
1 of 13

THE CUT 12

THE CUT 12

Regular price 2,700,000₫
Regular price Sale price 2,700,000₫
Sale Sold out

The Cut 12 là thiết kế đầu tiên trong bsưu tp được thnghim vi tlvin mng nhgim trng lượng đáng kcho sn phm. Tuy nhiên, tính edgy nguyên bn vn có ca bsưu tp vn được gili nhkết hp màu sc kim loi mi và hiu ng ct thô đặc trưng.


Color
Customization
Customization
x
A B C D Đ E F G H I K L M N O Ơ P Q R T U Ư V X Y

The Cut 12 là thiết kế đầu tiên trong bsưu tp được thnghim vi tlvin mng nhgim trng lượng đáng kcho sn phm. Tuy nhiên, tính edgy nguyên bn vn có ca bsưu tp vn được gili nhkết hp màu sc kim loi mi và hiu ng ct thô đặc trưng.


Chi Tiết Sản Phẩm Size Guide Chính Sách Đổi Trả Dịch Vụ Tròng View full details