THE ASSEMBLED 01 SUNGLASSES

THE ASSEMBLED 01 SUNGLASSES

Regular price 2,400,000 VND
Regular price Sale price 2,400,000 VND
Sale Sold out
The Assembled với thiết kế khung gọng dày, hiệu ứng raw-cut đặc trưng của SEESON, cùng với cấu trúc ráp khối của trò chơi lắp ghép. Sản phẩm có 18 lựa chọn màu tròng kính tại các cửa hàng flagship.
Color
The Assembled với thiết kế khung gọng dày, hiệu ứng raw-cut đặc trưng của SEESON, cùng với cấu trúc ráp khối của trò chơi lắp ghép. Sản phẩm có 18 lựa chọn màu tròng kính tại các cửa hàng flagship.
Chi Tiết Sản Phẩm SIZE GUIDE Chính Sách Đổi Trả Dịch Vụ Tròng View full details