THE ASSEMBLED 09 - 2024 VERSION

THE ASSEMBLED 09 - 2024 VERSION

Regular price 2,250,000 VND
Regular price Sale price 2,250,000 VND
Sale Sold out

Bộ sưu tập được tạo nên từ việc tái cấu trúc gọng kính. Các thành phần của gọng kính được ghép lại với nhau theo cách của một trò chơi lắp ghép.


Color

Bộ sưu tập được tạo nên từ việc tái cấu trúc gọng kính. Các thành phần của gọng kính được ghép lại với nhau theo cách của một trò chơi lắp ghép.


Chi Tiết Sản Phẩm SIZE GUIDE Chính Sách Đổi Trả Dịch Vụ Tròng View full details