CHRIS

1,050,000₫
Thiết kế gọng vuông mềm với tròng mắt lớn, được cải tiến từ all-time bestseller Arthur từ bộ sưu tập đầu tiên ra mắt 12/2018 của SEESON.
Color: LIGHT NUDE
TÌM CỬA HÀNG GẦN NHẤT

ABOUT

THE BASICS

Thiết kế gọng vuông mềm với tròng mắt lớn, được cải tiến từ all-time bestseller Arthur từ bộ sưu tập đầu tiên ra mắt 12/2018 của SEESON.

DISCOVER MORE CODE