size chart

SIZE GUIDE

Kích thước: 46 □ 22 - 151mm

Chiều ngang tròng (A): 46mm
Chiều cao tròng (B): 36mm
Cầu mũi (C): 22mm
Tổng chiều ngang (D): 143mm
Chiều ngang càng kính: 151mm

TIPS

Để xác định size kính phù hợp, bạn có thể dùng thước đo tổng chiều ngang gọng kính hiện tại. Size kính phù hợp sẽ nằm trong khoảng +/- 4mm so với size kính hiện tại bạn đang đeo.