ANTHONY

Thiết kế gọng kim loại tròn half-rim cổ điển với thử nghiệm tỷ lệ mới đưa highlight vào phần cầu mũi và bản lề càng kính, cùng kỹ thuật mạ hai lớp.

MATTE SILVER color-1

ANTHONY
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,550,000₫

THE LAYERED '21

Bộ sưu tập được xây dựng từ kỹ thuật xếp tầng acetate với hiệu ứng màu sắc lấy ý tưởng từ các tác phẩm resin của nghệ sĩ đương đại Rachel Whiteread.


LAYERED TAUPE color-1

THE LAYERED 01
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,500,000₫
BLACK color-1

THE LAYERED 02
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,300,000₫
LAYERED BEIGE color-1

THE LAYERED 03
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,300,000₫
FADED SMOKE color-1

THE LAYERED 04
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,300,000₫
TRANSPARENT BEIGE color-1

THE LAYERED 05
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,300,000₫
GUNMETAL color-1

THE LAYERED 06
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,300,000₫

THE CLASSICS '21

Được phát triển từ những dáng mắt cơ bản được yêu thích nhất tại SEESON, với hiệu ứng Sharp- edge và càng kính lấy ý tưởng từ chiếc gậy Hockey.

GREY color-1

JIL
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,550,000₫
FADED ASH color-1
Sold out

FRANCOIS
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,550,000₫
HAVANA color-1

PIERRE
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,550,000₫
TRANSPARENT BEIGE color-1

PAULINE
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,550,000₫
FADED SMOKE color-1

ANNE
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,550,000₫
GREEN color-1

ALBER
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,550,000₫

THE ASSEMBLED '21

Bộ sưu tập được tạo nên từ việc tái cấu trúc gọng kính. Các thành phần của gọng kính được ghép lại với nhau theo cách của một trò chơi lắp ghép.

LAYERED MOCHA color-1

THE ASSEMBLED 01
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,850,000₫
WOOD GRADIENT color-1

THE ASSEMBLED 02
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,850,000₫
OLIVE GRADIENT color-1

THE ASSEMBLED 03
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,850,000₫
DARK CYAN color-1

THE ASSEMBLED 04
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,850,000₫
BLACK color-1

THE ASSEMBLED 05
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,850,000₫
BLACK SUNSET color-1

THE ASSEMBLED 06
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,850,000₫
ROSEWOOD color-1

THE ASSEMBLED 07
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,850,000₫

THE CUT '20

06 thiết kế đầu tiên trong dòng sản phẩm signature tập trung vào hình khối, cấu trúc và kỹ thuật xử lý acetate độc đáo.

BLACK SHINY color-1

THE CUT 01
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,200,000₫
BLACK SHINY color-1

THE CUT 02
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,000,000₫
BLACK SHINY color-1

THE CUT 03
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,000,000₫
BLACK SHINY color-1

THE CUT 04
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,200,000₫
TRANSPARENT BEIGE color-1

THE CUT 05
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,000,000₫
BLACK SHINY color-1

THE CUT 06
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,500,000₫

The classics '20

Sự tính toán kỹ lưỡng tỷ lệ trên nền form dáng cơ bản. Đa dạng kích cỡ và lựa chọn màu sắc.

TRANSPARENT color-1

CAROL - đệm mũi linh hoạt
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,200,000₫
GREY color-1

BEN
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,200,000₫
TRANSPARENT GREY color-1

QUENTIN
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,200,000₫
EARTH GRADIENT color-1

LUCAS
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,050,000₫
OLIVE GRADIENT color-1

CHRIS
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,050,000₫
EARTH LAVA color-1

FELIX
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,050,000₫
WOOD GRADIENT color-2
Sold out

ARTHUR
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,050,000₫
EARTH LAVA color-1

AMOR
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,050,000₫
EMERALD color-1

HARDY
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,050,000₫
NUDE color-3

OLIVER
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,450,000₫
HAVANA color-1

BAKER - đệm mũi linh hoạt
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,050,000₫
HAVANA color-1

HEATHER
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

From 950,000₫

the metal '19

Thiết kế tối giản trên nền kim loại nhẹ với lớp phủ ion chống kích ứng. Đi kèm clip-on với 18 lựa chọn màu tròng kính.

MATTE SILVER color-1
Sold out

ERIC
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,250,000₫
MATTE BLACK color-1

LOUIS
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,250,000₫
MATTE SILVER-GRASSHOPPER GREEN color-1

ERIC SUNGLASSES
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,500,000₫
MATTE BLACK-IRON color-1

CLIP - ON
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

550,000₫

the combination '19

Hiệu ứng nhám thô cùng sự kết hợp giữa Cellulose Acetate và kim loại cao cấp chống kích ứng.

WOOD GRADIENT color-1

EDDIE
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,300,000₫
HAVANA color-1

JEB
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,150,000₫