THE ASSEMBLED

Bộ sưu tập được tạo nên từ việc tái cấu trúc gọng kính. Các thành phần của gọng kính được ghép lại với nhau theo cách của một trò chơi lắp ghép.

LAYERED MOCA color-1

THE ASSEMBLED 01
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,750,000₫
WOOD GRADIENT color-1

THE ASSEMBLED 02
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,750,000₫
OLIVE GRADIENT color-1

THE ASSEMBLED 03
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,750,000₫
DARK CYAN color-1

THE ASSEMBLED 04
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,750,000₫
BLACK color-1

THE ASSEMBLED 05
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,750,000₫
BLACK SUNSET color-1

THE ASSEMBLED 06
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,750,000₫
ROSEWOOD color-1

THE ASSEMBLED 07
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,750,000₫

THE CUT

06 thiết kế đầu tiên trong dòng sản phẩm signature tập trung vào hình khối, cấu trúc và kỹ thuật xử lý acetate độc đáo.

BLACK SHINY color-1

THE CUT 01
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,200,000₫
BLACK SHINY color-1

THE CUT 02
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,000,000₫
BLACK SHINY color-1

THE CUT 03
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,000,000₫
BLACK SHINY color-1

THE CUT 04
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,200,000₫
TRANSPARENT BEIGE color-1

THE CUT 05
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,000,000₫
BLACK SHINY color-1
Sold out

THE CUT 06
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,500,000₫

the metal

Thiết kế tối giản trên nền kim loại nhẹ với lớp phủ ion chống kích ứng. Đi kèm clip-on với 18 lựa chọn màu tròng kính.

MATTE SILVER color-1

ERIC
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,150,000₫
MATTE BLACK color-1

LOUIS
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,150,000₫
MATTE SILVER-GRASSHOPPER GREEN color-1

ERIC SUNGLASSES
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,400,000₫
MATTE BLACK-IRON color-1

CLIP - ON
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

550,000₫

The classics

Sự tính toán kỹ lưỡng tỷ lệ trên nền form dáng cơ bản. Đa dạng kích cỡ và lựa chọn màu sắc.

TRANSPARENT color-1

CAROL - đệm mũi linh hoạt
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,050,000₫
GREY color-1

BEN
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,050,000₫
TRANSPARENT GREY color-1

QUENTIN
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,050,000₫
EARTH GRADIENT color-1

LUCAS
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,050,000₫
OLIVE GRADIENT color-1

CHRIS
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,050,000₫
EARTH LAVA color-1

FELIX
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,050,000₫
WOOD GRADIENT color-1

ARTHUR
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,050,000₫
EARTH LAVA color-1

AMOR
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,050,000₫
EMERALD color-1

HARDY
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,050,000₫
NUDE color-1
Sold out

OLIVER
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,450,000₫
DARK BROWN HAVANA color-1

MARKE
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,250,000₫
HAVANA color-1

BAKER - đệm mũi linh hoạt
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,050,000₫

the combination

Hiệu ứng nhám thô cùng sự kết hợp giữa Cellulose Acetate và kim loại cao cấp chống kích ứng.

WOOD GRADIENT color-1

EDDIE
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,300,000₫
LIGHT BROWN HAVANA color-1

CASSIA
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,150,000₫
HAVANA color-1

JEB
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,150,000₫