THE METAL '22

Sản xuất từ kim loại cao cấp cùng kỹ thuật mạ hai lớp, The Metal 2022 với thiết kế gọng half-rim cổ điển cùng tỷ lệ khung cân đối.

SANDY SILVER color-1

THE METAL 01
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,650,000₫
SANDY GUNMETAL color-1

THE METAL 02
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,650,000₫
SANDY BLACK color-1

THE METAL 03
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,650,000₫
SANDY SILVER color-1

THE METAL 04
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,650,000₫

THE ASSEMBLED '22

Bộ sưu tập được tạo nên từ việc tái cấu trúc gọng kính. Các thành phần của gọng kính được ghép lại với nhau theo cách của một trò chơi lắp ghép.

BLACK color-1

THE ASSEMBLED 01
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,100,000₫
WOOD GRADIENT color-1

THE ASSEMBLED 02
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,100,000₫
HAVANA color-1

THE ASSEMBLED 03
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,100,000₫
FADED ASH color-1

THE ASSEMBLED 04
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,100,000₫
BLACK color-1
Sold out

THE ASSEMBLED 05
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,100,000₫
BLACK SUNSET color-1

THE ASSEMBLED 06
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,100,000₫
GREY color-1

THE ASSEMBLED 07
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,100,000₫

ANTHONY

Thiết kế gọng kim loại tròn half-rim cổ điển với thử nghiệm tỷ lệ mới đưa highlight vào phần cầu mũi và bản lề càng kính, cùng kỹ thuật mạ hai lớp.

MATTE SILVER color-1

ANTHONY
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,650,000₫

THE LAYERED '21

Bộ sưu tập được xây dựng từ kỹ thuật xếp tầng acetate với hiệu ứng màu sắc lấy ý tưởng từ các tác phẩm resin của nghệ sĩ đương đại Rachel Whiteread.


LAYERED TAUPE color-1
Sold out

THE LAYERED 01
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,600,000₫
BLACK color-1

THE LAYERED 02
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,600,000₫
LAYERED BEIGE color-1

THE LAYERED 03
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,600,000₫
FADED SMOKE color-1
Sold out

THE LAYERED 04
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,600,000₫
TRANSPARENT BEIGE color-1

THE LAYERED 05
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,600,000₫
GUNMETAL color-1

THE LAYERED 06
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,600,000₫

THE CLASSICS '21

Được phát triển từ những dáng mắt cơ bản được yêu thích nhất tại SEESON, với hiệu ứng Sharp- edge và càng kính lấy ý tưởng từ chiếc gậy Hockey.

HAVANA color-1

JIL
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,650,000₫
FADED ASH color-1

FRANCOIS
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,650,000₫
EMERALD color-1

PIERRE
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,650,000₫
HAVANA color-1

PAULINE
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,650,000₫
TRANSPARENT GREY color-1

ANNE
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,650,000₫
ROSEWOOD HAVANA color-1

ALBER
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,650,000₫

THE CUT '20

06 thiết kế đầu tiên trong dòng sản phẩm signature tập trung vào hình khối, cấu trúc và kỹ thuật xử lý acetate độc đáo.

BLACK SHINY color-1

THE CUT 01
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,300,000₫
BLACK SHINY color-1

THE CUT 02
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,300,000₫
BLACK SHINY color-1
Sold out

THE CUT 03
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,300,000₫
BLACK SHINY color-1

THE CUT 04
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,300,000₫
TRANSPARENT BEIGE color-1

THE CUT 05
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

2,300,000₫
BLACK SUNSET color-1

THE CUT 06
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,650,000₫

The classics '20

Sự tính toán kỹ lưỡng tỷ lệ trên nền form dáng cơ bản. Đa dạng kích cỡ và lựa chọn màu sắc.

HAVANA color-1

CAROL - đệm mũi linh hoạt
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,650,000₫
GREY color-1

BEN
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,650,000₫
TRANSPARENT GREY color-1

QUENTIN
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,650,000₫
LIGHT NUDE color-1
Sold out

CHRIS
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,050,000₫
EMERALD color-1

HARDY
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,050,000₫
ROSEWOOD color-1
Sold out

OLIVER
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,450,000₫

the metal '19

Thiết kế tối giản trên nền kim loại nhẹ với lớp phủ ion chống kích ứng. Đi kèm clip-on với 18 lựa chọn màu tròng kính.

MATTE SILVER color-1

ERIC
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,650,000₫
MATTE BLACK color-1

LOUIS
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,650,000₫
MATTE SILVER-GRASSHOPPER GREEN color-1

ERIC SUNGLASSES
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

1,950,000₫
MATTE BLACK-IRON color-1

CLIP - ON
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200
200,400,600,700,800,900,1000,1200

600,000₫